วัตถุประสงค์ของหอคอยปล่องไฟและโครงสร้างหอคอย

2024-01-23

ที่หอคอยปล่องไฟเป็นของโครงสร้างเหล็กสูงตระหง่านและเป็นผลิตภัณฑ์อสัณฐาน นักออกแบบสามารถออกแบบโครงสร้างหอคอยได้ตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางวิศวกรรม หอคอยนี้มีการใช้งานที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับรองรับท่ออากาศและปล่องไฟของโรงงาน รองรับอาคารขนาดใหญ่ ทาวเวอร์เครนยก โครงหอเก็บน้ำ วิศวกรรมตรวจสอบ วิศวกรรมการสื่อสาร และวัตถุประสงค์พิเศษอื่น ๆ โครงสร้างหลักและวัสดุของหอ ได้แก่ เหล็กฉาก เหล็กราง ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัว H และเหล็กกลม วิธีการเชื่อมต่อหลักของหอคอยคือการเชื่อมต่อแผ่นหน้าแปลนและแผ่นแผ่นเชื่อมต่อ ก่อนการรักษาพื้นผิวของปล่องไฟป้องกันการกัดกร่อนควรทำการพ่นทรายและกำจัดสนิมบนพื้นผิว หลังจากผ่านการรับรองการกำจัดสนิมแล้ว หอปล่องไฟสี่คอลัมน์ควรได้รับการป้องกันการกัดกร่อนตามข้อกำหนด การป้องกันการกัดกร่อนภายนอกของท่อไอเสียจะเหมือนกับของหอคอย หลังจากผ่านคุณสมบัติการพ่นทรายภายในแล้ว ยางซับจะถูกใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

ประเภทและโครงสร้างของหอคอยปล่องไฟ: หอคอยปล่องไฟหมายถึงหอรองรับปล่องไฟ, หอปล่อยไอเสีย, หอรองรับปล่องไฟเสริม ฯลฯ

โครงรองรับโครงสร้างเหล็กส่วนใหญ่จะใช้เพื่อรองรับตัวท่อที่รองรับ และรูปแบบโครงสร้างนั้นรองรับตัวเองและอยู่ด้วยลวด

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy